Yıldız Teknik Servis Bobinaj Muhendislik Ltd. Şti.

Akıllı Sera Otomasyon Sistemleri

Modern sulama ve otomasyon sistemlerini seralara kurulum maliyeti sıfır faizli tarımsal kredi ile beş yıla yayılan ödeme planı ile çiftçilerin rahat bir yatırım yapması planlanmıştır. Sıfır faizli tarımsal kredi kullanan çiftçi modern sulama ve otomasyon sistemini serasına tesis ettiği gibi, elindeki z kaynak nakit parasını da, daha farklı ihtiyaçlarına kullanabilmektedir.

Sera otomasyon sistemlerinin temel kaynağı elektrik enerjisidir. Seralarda temel enerji kaynağı AKDENİZ EDAŞ tarafından sağlanan elektrik enerjisidir. Bölgemizde Aralık Mart ayları arasında zaman zaman don olayı gerçekleşebilmektedir. Muz seraları ve sebze seralarında don tehlikesinden ürünleri koruyabilmek için sisleme sisteminin çalıştırılması gerekmektedir. Ancak bazı soğuk kış günlerinde elektrik kesintileri de olabilmektedir. İşte bu kesintilerde JENERATÖR ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Çiftçilerimiz muz serası veya sebze serasına modern sulama ve otomasyon sistemi kurulumu sırasında jeneratör yatırımını da yapması gerekmektedir

Bu da sanayileşmeyle birlikte tarım sektöründeki gelişmelerle mümkündür. Günümüzde, toprak, hava, su kirliliği ve bunların giderek tükenmesi,tarımın da gerilemesine neden olmakta,buna bağlı olarak sağlıksız ve kalitesiz üretim artmaktadır. Ayrıca dünya pazarlarının besin maddelerine olan talebi üretimimizin de dış pazarlara yönelmesini zorunlu kılmaktadır. Bu yüzden tarımsal üretimin arttırılması ve geliştirilmesi için bir takım önlemler alınması gerekir. Bu önlemlerden birisi de ülkemiz iklim koşullarında, kaliteli ve sürekli üretimi mümkün kıldığı için, besin ve enerji yönetiminin bir arada yapılabildiği sera işletmeciliğidir.

Sera otomasyonunda önemli parametreler aşağıda ele alınmıştır.


iklimsel faktörler şunlardır:
Hava sıcaklığı,
Bağıl nem,
Güneş ışınımı,
Rüzgar hızı,
Rüzgar yönü,
Yağış

Seralar, bitkisel üretimin endüstriyel olarak yapıldığı, gelişmiş işletmecilik kurallarının uygulandığı fabrikalardır. Modern sera tarım, biyosistem, inşaat,makina, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği gibi farklı disiplinlerdeki teknolojilerin bir arada kullanıldığı
endüstriyel bir uygulamadır.

Sera içinde uygun iklimin sağlanması öncelikli olarak sera konstrüksiyonuna ve donanımlarına bağlıdır. Ama çevresel ölçme yöntemleri ile halehazır durumun sayısallaştırılması da bir o kadar önemli bir unsurdur.

Sera donanımları yani çevre birimleri sera büyüklüğüne, hacmine göre tasarlanır ve projelenir. Sera çevre birimleri ısıtma, havalandırma, serinletme, gölgeleme, sisleme, sulama-gübreleme gibi sistemlerden oluşur.

© 2019 Yıldız Teknik Servis adına Tüm Hakkı Saklıdır.